Strategiska miljösatsningar lyfts i OECD-rapport

I en ny rapport från OECD med namnet ”Supporting research for sustainable development” granskas nio aktörer från olika länder som stödjer miljö- och hållbarhetsforskning. Mistra fick goda betyg för sin organisation och för att stiftelsens kapital ökar trots stora investeringar. En framgångsfaktor som lyfts fram är att kansliet består av relativt få personer i en flexibel och specialiserad organisation, där externa experter tas in för att bidra med sakkunskap.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/oecd-rapport-lyfter-fram-mistras-strategiska-miljosatsningar/