Vilka är de nya styrelseledamöterna?

Fyra nya ledamöter valdes in i Mistras styrelse under september. De nya personerna är:

Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, forskar om offentlig ekonomi, välfärdsteori och miljöekonomi

Anders Tunlid, professor i mikrobiologisk ekologi vid Lunds universitet, forskar om evolution hos svampar

Emily Boyd, professor och föreståndare för LUCSUS, forskar om fältet mellan fattigdom, försörjning och resiliens

Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef med energi och industri som huvudområden på Sweco.

I november tillkom även Anna Jakobsson, ekonom som sedan början av 1990-talet har haft ledade positioner inom bank- och finansbranschen.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/mistra-har-fatt-en-ny-styrelse/