The Ideas Lab en mötesplats för nya tankar

Brysselbaserade tankesmedjan CEPS lyfter strategiska frågor på sitt årliga The Ideas Lab i Bryssel. Mistra var medfinansiär och medverkade i flera av de högaktuella seminarierna om Europas framtid.

Bland annat diskuterades om EU kan använda sin handel för att få fossiltunga industrier att minska klimatutsläppen, liksom om gränsskatter behövs för växthusgaser inbäddade i produkter och material.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/mistra-aktivt-pa-tankesmedjan-cepss-konferens-i-bryssel/