Fokus på energiinfrastruktur i framtidens industrilandskap

Som ett led i att fördjupa förståelsen av energisystemets omvandling och det nya industrisamhället bjöd Mistra in till en workshop. Relevanta företrädare från myndigheter, industri och flera skilda akademiska discipliner lyfte nya idéer och bidrog med intressanta perspektiv. I nästa steg kommer Mistra att sätta samman en internationell expertpanel vars uppdrag blir att ta fram en bakgrundsrapport inför en eventuell satsning.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/powering-tomorrows-industry-energiinfrastruktur-i-framtidens-industrilandskap/