Mistra aktivt i Bryssel inför EU:s nya gröna giv

I samband med att EU-kommissionen lanserade initiativet ”A New Green Deal” arrangerade Mistra dels ett högnivåmöte om EU:s klimatstrategi, dels ett seminarium om cirkulär ekonomi i EU-parlamentet. Forskare från Mistras program diskuterade allt från hållbara kretslopp till koldioxidinlagring och hållbara finansmarknader.

– Det var värdefulla möten och vi märkte att våra forskningsresultat hamnade precis där de hör hemma, hos parlamentariker, kommissionärer och andra centrala beslutsfattare, säger Mistras vd Åke Iverfeldt.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/seminarietatt-i-bryssel-infor-eus-nya-grona-giv/