Arvet från Mistra Urban Futures förs vidare

Efter tio produktiva år avslutades Mistra Urban Futures under 2019. Erfarenhet och kompetens från centrumet förs nu vidare inom två nya initiativ vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV). Göteborgsplattformen drivs vidare under namnet Centre for Sustainable Urban Futures, med åtta parter: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Chalmers, Göteborgs universitet, IVL och RISE.

När det gäller Mistra Urban Futures internationella verksamhet så kommer den att integreras i ett urbant tema vid den nya plattformen Global Sustainable Futures, GSF, som inriktar sig på hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/mistra-urban-futures-far-ett-fortsatt-liv/