70 miljoner till forskning om farliga kemikalier

Grön kemi är målet för Mistras nya programsatsning som startar i början av 2020. Ett konsortium med IVL Svenska miljöinstitutet i spetsen ska driva forskningsprogrammet som har designprocessen i fokus. Bakom programförslaget står förutom IVL Svenska miljöinstitutet även KTH, Stockholms universitet, Danmarks tekniske universitet, RISE och svensk kemiindustri.

– Satsningen är ett tydligt tecken på att kemi och hanteringen av kemikalier är en viktig del av Mistras miljöarbete framöver, säger Christopher Folkeson Welch vid Mistras kansli.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/mistra-storsatser-pa-gron-kemi/