56 miljoner till forskning om idrott, friluftsliv och miljö

Miljöeffekter av idrott och friluftsliv har fått relativt lite uppmärksamhet och ny forskning på området kan ge betydande insikter som bidrar till nya alternativ och praktiker. Forskningsprogrammet ska vidareutveckla kunskapen om hur idrott och friluftsliv ska leda till minskad negativ miljöpåverkan. Mittuniversitetet står som programvärd och forskningen finansieras under fyra år.

– Det är ett spännande område där vi ser stor potential för nya intressanta frågeställningar och forskningsresultat, säger Åsa Moberg, programansvarig på Mistra.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/mistra-finansierar-forskning-om-idrott-friluftsliv-och-miljo/