Seminarium om miljö och klimat

Mistra arrangerade tillsammans med bland andra Stockholm Environment Institute ett seminarium för att diskutera miljö och klimat med svenska kandidater till Europaparlamentet.
Seminariet erbjöd en chans att möta de svenska politikerna och inleddes med presentationer från framstående forskare inom områdena konsumtion, cirkulär ekonomi och plast. Tre teman som är särskilt relevanta för såväl miljö som klimatarbetet, men som hittills fått begränsad uppmärksamhet i partiprogrammen.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/miljo-och-klimat-i-eu-valet-2019/