Mistra Dialog ska sprida kvalificerad kunskap

Mistra växlar upp ambitionen att föra ut forskningsresultat till beslutsfattare och allmänhet med hjälp av satsningen Mistra Dialog. Tanken är att nå ut inom EU där många beslut gällande miljö- och klimatområdet tas idag. I ett av de första arrangemangen diskuterades vad som händer på klimat- och miljöområdet inom EU framöver och hur Mistras forskare kan bidra med kunskap inför lagstiftning och beslutsfattande.

– Vi kan hjälpa till med omvärldsanalys och stödja programmen med att hitta relevanta ingångar till EU:s beslutsprocesser, säger Linda Bell på Mistras kansli.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/mistra-dialog-hur-far-man-genomslag-for-evidens-inom-eu/