Mistra-workshop med digitalt fokus

Mistra arrangerade en workshop för att undersöka förutsättningarna för ett forskningsprogram med fokus på samhällsstrukturer samt styrning och planering i en digital era. En inledande fråga var om deltagarna såg möjligheter att förena digitalisering och miljö i ett framtida hållbart och jämlikt samhälle?
Det tänkta programmet berör hela samhället och ett 30-tal experter bjöds in för att diskutera utmaningar inför en eventuell utlysning inom området.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/hallbarhet-och-jamlikhet-i-fokus-under-mistra-workshop/