Mistra fortsätter satsa på miljöinnovationer i småföretag

Mistra Innovation har finansierat innovativ miljöforskning i svenska små- och medelstora företag.  Framgångarna gör att Mistra förnyar satsningen i programmet Mistra Innovation 23. I en första utdelning fick fem projekt dela på 25 miljoner kronor för att utveckla allt från bättre litiumjon-batterier till smörjmedel baserat på havre och vegetabilisk olja.

– Mistra Innovation har varit ett lyckat program. Därför vill vi fortsätta satsningen på miljörelaterad forskning inom mindre företag, säger Christopher Folkeson Welch på Mistras kansli.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/nya-satsningar-pa-miljoinnovation/