Fem år till för att bidra till hållbara marknader

Mistra Center for Sustainable Markets, Misum, startade vid Handelshögskolan i Stockholm 2015. Syftet har varit att främja marknaders hållbara utveckling genom forskning, samverkan med samhällsaktörer och nya utbildningar. Mistra ger nu centrumsatsningen ytterligare 65 miljoner kronor under fem år. Därmed kan arbetet med att skapa hållbara marknader fortsätta.

– Misum har blivit en viktig agent och katalysator för miljö- och hållbarhetsfrågor. Nu kommer ännu fler institutioner vid Handelshögskolan att engageras i Misums verksamhet, säger Åsa Moberg på Mistras kansli.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/fem-ar-till-for-att-skapa-hallbara-marknader/