Utlysning för program om ett hållbart livsmedelssystem

Förhindra hunger och erbjuda livsmedel till en överkomlig kostnad är några av målen för Mistras nya program för ett hållbart livsmedelssystem. Satsningen är tänkt att bidra till att det svenska livsmedelssystemet genomgår djupgående förändringar för att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Analyser för hur det ska gå till har gjorts många gånger tidigare men ingen har hittills tagit ett helhetsgrepp. Mistra ska investera 64 miljoner kronor i det nya programmet under fyra år.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/utlysning-oppnad-till-program-om-ett-hallbart-livsmedelssystem/