Program ska utveckla området miljökommunikation

Mistra ger ansvaret för ett nytt forskningsprogram om miljökommunikation till SLU. Satsningen omfattar 54 miljoner kronor under fyra år och syftar till att öka förståelsen för hur miljökommunikation kan genomsyra såväl forskning som policy och praktik. Förutom SLU medverkar även universiteten i Uppsala och Lund samt lärosäten i USA, Tjeckien och Australien.

– Intresset för utlysningen var mycket stort och hela nio ansökningar har utvärderats av den internationella panelen, säger Malin Lindgren, programansvarig på Mistra.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/54-msek-till-forskningsprogram-om-miljokommunikation/