Finansiell analys ny inriktning för Mistra REES

Mistra REES har i fyra år haft som mål att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och skapa förutsättningar för resurseffektiva lösningar inom industri och samhälle. En internationell expertgrupp konstaterar att forskningen har hållit en hög vetenskaplig nivå och dessutom på olika sätt kommit till användning.

Mistra beslutar därför att bevilja en andra fas med 47 miljoner kronor under fyra år Forskningen ska nu även fokusera på finansiell analys.

Läs mer: https://www.mistra.org/nyhet/finansiell-analys-ny-inriktning-for-mistra-rees/