The Seed Box

A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory

I en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. Vi befinner oss i en ny geologisk tidsålder, antropocen, som kännetecknas av en omfattande mänsklig påverkan på jorden och dess geologiska utveckling. En världsligt förankrad och omdefinierad humanistisk forskning behövs, som kan omfatta natur och ekologiska sammanhang, sociala skillnader och etik, skapande relationer och politiska identitetsprocesser.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2022
  • Mistra investerar: 32 Mkr
  • Programvärd: Linköpings universitet
Händelser under året
  • "Den första fossilfria välfärdsstaten?" och "Colonial Media Ecologies" var temat för två workshops under året. Forskare och konstnärer samtalade om övergången till ett klimatneutralt samhälle respektive kolonial historia och hur den kan gestaltas idag.

  • Boken ”Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar” med stöd från programmet utsågs till bästa kokbok i Måltidsakademins kategori livsstilslitteratur.

  • Mistra beslutar att förlänga satsningen med en andra period och ytterligare 12 miljoner kronor under kommande år. Programmet ordande en internationell konferens för att samla nätverket inom grön humaniora som bildats sedan starten 2015.

stäng