Misum

Mistra Center for Sustainable Markets

Centrumet ska på sikt etableras som ett internationellt center av hög klass, med syfte att öka förståelsen kring hållbara marknader. Misum ska även bidra med kunskap och utbildning inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare och företag.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2024
  • Mistra investerar: 120 Mkr
  • Värd: Handelshögskolan i Stockholm
Händelser under året
  • Mistra beslutar att förlänga centrumsatsningen med en andra period och ytterligare 65 miljoner kronor under fem år.

  • Rapporten "Walking the talk?" visar att Sveriges största noterade företag inte lever upp det de säger kring att vara långsiktigt hållbara, även om många flyttat frågan högre upp på den strategiska agendan. Över hälften av företagen hade antingen inga mätbara mål eller mål som löper ut 2020.

  • Misums föreståndare Mette Morsing har utsetts att leda ett strategiarbete åt FN-organet Global Compact för att få handelshögskolor runt om i världen att inkludera FN:s hållbarhetsmål.

stäng