Mistra Closing the Loop

Att ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 88 Mkr
  • Programvärd: RISE Research Institutes of Sweden
Händelser under året
  • Emballageplast är relativt enkel att sortera och materialåtervinna, men trots det sker det sällan. Förklaringen är enkel; priset för återvunnen plast är för lågt i förhållande till kostnaden. Ett forskningsprojekt inom Closing the Loop har visat hur den både kan samlas in effektivt och få ett nytt liv.

  • I slutet av 2019 började Mistra Closing the Loop formulera budskap till industrin och kommunerna, till myndigheter och till forskningssamhället. Från början var budskapen fjorton men efter funderande och formulerande är det nu tolv.

  • Programmet tog fram en ”julkalender” som presenterade olika forskningsresultat på sajten LinkedIn under december

stäng