Mistra Terraclean

Programmet ska studera material på molekylär och makroskopisk nivå för att utveckla både befintliga och nya material för att lösa miljöproblem samt bidra till företags konkurrenskraft. Fokus ligger på porösa material som kan rena luft, mark och vatten från miljöfarliga substanser.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2017–2020
  • Mistra investerar: 51 Mkr
  • Programvärd: KTH
Händelser under året
  • Forskare i programmet presenterar resultat på vårmötet för American Chemical Society i USA.

  • Viktiga framsteg har varit ett material baserat på aktivt kol som elektriskt aktiverat visat sig lovande för att rena bort miljöföroreningen PFAS från vattenlösningar. Ett annat är en fotokatalytisk cell som effektivt renar bort kväveoxider från luft.

  • Parallellt med materialutveckling har programmet gjort en toxicitetsscreening och en livscykelanalys av nya material för att kunna arbeta bort eventuella problem innan de används i verkliga system.

stäng