Mistra Sustainable Consumption

Ökad kunskap om hållbar konsumtion

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs för omställningen till mer hållbar ekonomi. Det slås bland annat fast i FN:s 17 utvecklingsmål. Programmet ska bidra till att utveckla området och öka kunskaperna om vilka vägar framåt som är möjliga och mest effektiva.

Läs mer om programmet på mistra.org

  • Programtid: 2017–2021
  • Finansiering: Mistra investerar 45 Mkr och övriga finansiärer ytterligare 5 Mkr
  • Programvärd: KTH
Händelser under året
  • En rapport presenterar nya beräkningar på miljöpåverkan i ett antal nischer, exempelvis att handla begagnade möbler, övergång till växtbaserad kost, osv.

  • Programchefen Åsa Svenfelt deltog i arbetet med SVT-serien Rapport från 2050 och bidragit med fakta om hållbar utveckling och framtidsstudier. Serien visar hur ett liv i ett klimatneutralt Sverige år 2050 skulle kunna tänkas se ut

  • Anna Elofsson som är verksam inom programmet utforskar i sin licentiatavhandling styrmedel på olika nivåer som riktar sig till luftfartssektorn

stäng