Mistra STEPS

Sustainable Plastics and Transition Pathways

Programmet ska utveckla plaster som är baserade på bioråvaror. I Sverige är skogen en tänkbar råvarukälla medan det i andra delar av världen skulle kunna vara jordbruksprodukter eller alger. Omställningen av tillverkningen ska även ha ett systemtänkande som bland annat ser till användning av energi och olika tillsatser.

Läs mer på Mistras hemsida

  • Programtid: 2016–2020
  • Mistra investerar: 45 Mkr
  • Programvärd: Lunds universitet
Händelser under året
  • Forskare inom programmet tar fram en så kallad Investor Brief kring viktiga aspekter av hållbar plast som riktar sig till investerare för att stödja hållbara investeringar.

  • Programmet inleder samarbete med Form/Design Center för att öka kunskapen om plast hos formgivare, lyfta fram forskning och att uppmuntra till nya och kreativa designmetoder.

stäng