Mistra SAMS

Sustainable Accessibility and Mobility Services

Programmet ska dels ta fram kunskap om mobilitet och tillgänglighet, dels använda denna kunskap för att tillsammans med andra aktörer utveckla hållbara mobilitets- och tillgänglighetslösningar som kan få genomslag i samhället. Flera städer och kommuner samt företag deltar i programmet.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2016–2020
  • Mistra investerar: 40 Mkr
  • Programvärd: KTH
Händelser under året
  • Ett Living Lab för distansarbete etablerades med en jobbhubb i Tullinge utanför Stockholm

  • Forskare i programmet medverkade i olika sammanhang kring digitalisering och mobilitetstjänster, bland annat IVA, Sveriges Riksdag, politikervecka i Järva samt Transportforum 2019 samt EU-kommissionen.

  • Programmet deltog i den internationella konferensen ITS4C om smart mobilitet och klimatfrågor och publicerade även en rapport som jämför olika länders hantering av personlig data vad gäller mobilitet.

stäng