Mistra REES

Produktdesign och en resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi

Mistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2023
  • Mistra investerar: 89 Mkr
  • Programvärd: Linköpings universitet
Händelser under året
  • Den internationella experten Ken Webster som varit tongivande i den globala debatten om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet ingår under ett år i ett särskilt forskningssamarbete med Mistra REES.

  • En halvtidsutvärdering genomfördes och rekommenderade att forskningen breddar sitt fokus på cirkulär ekonomi till att även ta in finansiell analys.

  • Mistra beslutar att förlänga satsningen med en andra programperiod och ytterligare 47 miljoner kronor under fyra år.

stäng