Mistra InfraMaint

Bidrar till en hållbar infrastruktur

Visionen är att bidra med kunskaper som möjliggör en hållbar infrastruktur. Det ska ske genom stöd till aktörer i stat och kommun, bland annat med bättre tillståndsbedömningar av fysiska konstruktioner och bättre prognoser för framtida underhållsbehov. Inom programmet finns även projekt kring organisationsutveckling, nya affärs- och finansieringsmodeller samt kompetensförsörjning.

Läs mer på Mistras hemsida

  • Programtid: 2018–2022
  • Mistra investerar: 49 Mkr, av total programbudget på 80 Mkr med insatser från deltagande organisationer
  • Programvärd: RISE Research Institutes of Sweden
Händelser under året
  • Programmet tog fram en roadmap för kompetensuppbyggnad för att se vad relevanta aktörer behöver kring planering och genomförande av underhåll.

  • Som del av att bygga upp kompetens startar en satsning på mikrolärande, där programmet tar fram korta podcasts och filmer som ska göra det lättare att tillgodogöra sig ny kunskap inom området ”smart underhåll”.

stäng