Mistra Geopolitics

Forskningsprogrammet ska ta fram bättre kunskapsunderlag för att förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster i världen.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2017–2020
  • Mistra investerar: 48 Mkr
  • Programvärd: Stockholm Environment Institute
Händelser under året
  • Podcasten ”En värld i förändring” låter olika forskare ur programmet komma till tals. Tanken är att lyfta de frågor som ligger mellan raderna i forskarrapporterna.

  • Programchef Björn-Ola Linnér deltog på FN:s klimatmöte i Madrid, där ljuset börjat riktas mot de geopolitiska utmaningarna kring Parisavtalet.

stäng