Mistra Financial Systems

Programmet ska visa hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom allt från ekonomins miljöpåverkan och finansiell stabilitet till effektiva finansiella tjänster. Resultaten kommer att stödja privat och offentligt beslutsfattande liksom ge underlag för reformer och reglering av finanssektorn.

Läs mer på Mistras hemsida

 

  • Programtid: 2016–2020
  • Mistra investerar: 30 Mkr och övriga partners bidrar med ytterligare 27,5 Mkr
  • Programvärd: Handelshögskolan i Stockholm
Händelser under året
  • Mistra beslutar att förlänga forskningsprogrammets fas 1 till 31 december 2020.

  • Andreas Hoepner som forskar inom programmet har utnämnts till expert i Technical Expert Group on Sustainable Finance inom EU.

stäng