Mistra Environmental Communication

Reframing Communication for Sustainability

Forskningsprogrammet syftar till att såväl forskning som policy och praktik ska genomsyras av förståelse av miljökommunikation som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Programmet har en tvärvetenskaplig ansats och involverar en rad vetenskapliga discipliner och centrala samhällsaktörer. Målet är att bygga vidare på befintliga tänkesätt, utveckla nya insikter och ansatser samt översätta denna kunskap till nya kommunikationspraktiker. 

  • Programtid: 2019–2023
  • Finansiering: Mistra investerar 54 MSEK. Övriga finansiärer bidrar med minst 6 MSEK
  • Programvärd: SLU
Händelser under året
  • SLU beviljas ansvaret att driva det nya programmet under kommande fyra år. I satsningen deltar även universiteten i Uppsala och Lund samt lärosäten i USA, Tjeckien och Australien.

stäng