Mistra Digital Forest

Sverige behöver ställa om till en mer cirkulär ekonomi för att möta klimatutmaningen och det faktum att jordens resurser är ändliga. I den omställningen är skogen en nyckel. Fokuserar på att skapa en funktionell digitalisering som integrerar hela den skogliga värdekedjan, där den industriella processen startar redan i skogen.

  • Programtid: 2018–2022
  • Finansiering: Mistra investerar 58 Mkr. Övriga finansiärer bidrar med ytterligare 25 Mkr.
  • Programvärd: Skogsindustrierna
Händelser under året
  • Programmet har skannat skogsområden med ny teknik för att testa hur högupplöst data kan ge information om trädslag och tillväxt som beslutsstöd för skogsbruket.

  • Bland produkter med kopplingar till forskningen som tas fram finns bland annat algoritmer som bidrar till att skogsmaskiner tar sig fram mer skonsamt, liksom mjukvara som beräknar bästa körväg vid slutavverkning.

  • Sverker Danielsson utses till programchef, och har en bakgrund vid forskningsinstutet RISE där han bland annat arbetat med utveckling av processer vid massabruk.

stäng