Mistra Carbon Exit

Programmet ska bidra med forskning som stärker förslag på hur svensk industri och samhället i stort kan ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser och nå svenska och internationella klimatmål.

Läs mer om programmet på Mistras hemsida.

  • Programtid: 2017–2020
  • Mistra investerar: 56 Mkr
  • Programvärd: IVL Svenska miljöinstitutet
Händelser under året
  • Programchefen Lars Zetterberg bidrog med kunskap kring omställningen till ett fossilfritt Europa på ett seminarium vid Sveriges EU-representation.

  • Forskare medverkade på ett seminarium i oktober om möjligheterna för klimatinsatser genom att använda bioenergi och infångning av koldioxid med CCS-teknik.

stäng