Mistra Biotech

Biotechnology for Sustainable and Competitive Agriculture and Food Systems

Framtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 94 Mkr
  • Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet
Händelser under året
  • I maj bjöds intresserade in att besöka odlingen av fältkrassing på Lönnstorp forskningsstation. Den vilda växten kan bli Sveriges första inhemska livsmedelsgröda med sina oljerika frön och goda vinterhärdighet.

  • Programmet var aktivt under Almedalsveckan, bland annat med ett event kring om GMO skulle kunna ses som eko framöver. Forskare medverkade även i en live-pod om konsumenter och genteknik.

stäng