Mistra Urban Futures

Allt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2010–2019
  • Mistra investerar: 171 Mkr
  • Värd: Chalmers tekniska högskola
Händelser under året
  • Forskningscentret och alla partners samlades i Sheffield i oktober för den återkommande konferensen Realising Just Cities. Eftersom Mistra Urban Futures avslutades under året var det övergripande temat effekter, lärdomar och resultat.

  • Satsningen inom hållbar stadsutveckling får ett fortsatt liv efter att Mistras finansiering upphör. Det sker inom ramen för två nya initiativ som båda blir en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV).

stäng