Mistra Future Fashion

Kläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2011–2019
  • Mistra investerar: 80 Mkr
  • Programvärd: RISE Research Institutes of Sweden
Händelser under året
  • En rapport från programmet pekar ut att merparten av klimatpåverkan från svensk klädkonsumtion kommer från produktionsfasen, samt vilka förändringar som krävs av både producenter och konsumenter.

  • Materialvalet i sig är inte avgörande för ett plaggs totala miljöpåverkan. En omfattande analys av olika producenter visar att transparens i produktionskedjan är en viktigare hållbarhetsfråga än vilken sorts fiber som används i plagget.

  • Programmet går i mål och sammanfattar de åtta årens forskning i två rapporter, dels en som sammanfattar resultaten dels en som drar ut linjerna för vilka framtida förändringar som krävs för en mer hållbar modeindustri.

stäng