Mistra Innovation

Mindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 88 Mkr
  • Programvärd: Mistra
Händelser under året
  • Programmets resultatdag genomfördes med alla som fått finansiering. Satsningen på 24 projekt har både gett nya miljöinnovationer och arbetstillfällen på deltagande företag.

  • I samband med att programmet tog slut beslöt Mistras styrelse att satsa på ett nytt program med samma upplägg – Mistra Innovation 23, som startar 2020.

  • Efter en första utlysning i Mistra Innovation 23 ska fem projekt få dela på 25 miljoner kronor.

stäng