Mistra Environmental Nanosafety

Nanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2023
  • Mistra investerar: 90 Mkr och ingående parter medfinansierar med 25 procent
  • Programvärd: Lunds universitet
Händelser under året
  • Programmet ansökte om och beviljas finansiering av Mistra för en andra fas av satsningen. I samband med det övertar Lunds universitet rollen som programvärd.

  • Forskare deltog under Almedalen med ett event kring nano-tillit. En fråga som togs upp var hur ansvaret för nanoprodukter kan fördelas så att industrin kan utvecklas och konsumenter lita på teknologin.

stäng